DOOSAN斗山大宇柴油发电机服务

DOOSAN斗山大宇柴油发电机组服务


本服务中心专业提供DOOSAN、DAEWOO斗山大宇柴油发电机组的维修保养、配件三滤供应服务。
常见的DOOSAN斗山发动机配件有:缸套、缸套胶圈、活塞、活塞环、连杆瓦(小瓦)、曲轴瓦(大瓦)、止推瓦、大修包(上下修理包)、气缸垫、进排气门、进排气座圈、气门导管、气门油封、喷油器总成、喷油嘴、水泵、机油泵、增压器、连杆、缸体、曲轴、控制模块、空气格,柴油格,机油格,皮带及专用机油等。

斗山大宇P180LE发动机技术参数

P180LE_01_big

分类 P180LE P180LE-1 P180LE-S

* 功率值标准为Output(ISO 3046, 8528。

* 最多可同时比较三款产品。

P222LE发动机技术参数

8_engine

分类 P158LE-S P222LE-II

斗山大宇柴油发动机介绍

 • D1146

  • 缸体 :L6
  • 排量(升) :8.1
  • 最小功率(kW) :77
  • 最大功率(kW) :105
 • D1146T

  • 缸体 :L6
  • 排量(升) :8.1
  • 最小功率(kW) :107
  • 最大功率(kW) :138
 • DP066LA

  • 缸体 :L6
  • 排量(升) :5.8
  • 最小功率(kW) :104
  • 最大功率(kW) :135
 • DP066TA

  • 缸体 :L6
  • 排量(升) :5.8
  • 最小功率(kW) :77
  • 最大功率(kW) :120
 • DP086LA

  • 缸体 :L6
  • 排量(升) :8.1
  • 最小功率(kW) :201
  • 最大功率(kW) :253
 • DP086TA

  • 缸体 :L6
  • 排量(升) :8.1
  • 最小功率(kW) :137
  • 最大功率(kW) :187
 • DP158LC

  • 缸体 :V8
  • 排量(升) :14.6
  • 最小功率(kW) :408
  • 最大功率(kW) :513
 • DP158LD

  • 缸体 :V8
  • 排量(升) :14.6
  • 最小功率(kW) :464
  • 最大功率(kW) :556
 • DP180LA

  • 缸体 :V10
  • 排量(升) :18.3
  • 最小功率(kW) :502
  • 最大功率(kW) :615
 • DP180LB

  • 缸体 :V10
  • 排量(升) :18.3
  • 最小功率(kW) :556
  • 最大功率(kW) :661
 • DP222LA

  • 缸体 :V12
  • 排量(升) :21.9
  • 最小功率(kW) :670
  • 最大功率(kW) :737
 • DP222LB

  • 缸体 :V12
  • 排量(升) :21.9
  • 最小功率(kW) :604
  • 最大功率(kW) :782
 • DP222LC

  • 缸体 :V12
  • 排量(升) :21.9
  • 最小功率(kW) :657
  • 最大功率(kW) :828
 • P086TI

  • 缸体 :L6
  • 排量(升) :8.1
  • 最小功率(kW) :177
  • 最大功率(kW) :223
 • P086TI-1

  • 缸体 :L6
  • 排量(升) :8.1
  • 最小功率(kW) :149
  • 最大功率(kW) :191
 • P126TI

  • 缸体 :L6
  • 排量(升) :11.1
  • 最小功率(kW) :241
  • 最大功率(kW) :298
 • P126TI-II

  • 缸体 :L6
  • 排量(升) :11.1
  • 最小功率(kW) :265
  • 最大功率(kW) :342
 • P158FE

  • 缸体 :V8
  • 排量(升) :14.6
  • 最小功率(kW) :402
  • 最大功率(kW) :492
 • P158LE

  • 缸体 :V8
  • 排量(升) :14.6
  • 最小功率(kW) :363
  • 最大功率(kW) :458
 • P158LE-1

  • 缸体 :V8
  • 排量(升) :14.6
  • 最小功率(kW) :327
  • 最大功率(kW) :402
 • P158LE-2

  • 缸体 :V8
  • 排量(升) :14.6
  • 最小功率(kW) :293
  • 最大功率(kW) :375
 • P158LE-S

  • 缸体 :V8
  • 排量(升) :14.6
  • 最小功率(kW) :402
  • 最大功率(kW) :481
 • P180FE

  • 缸体 :V10
  • 排量(升) :18.3
  • 最小功率(kW) :452
  • 最大功率(kW) :566
 • P180LE

  • 缸体 :V10
  • 排量(升) :18.3
  • 最小功率(kW) :443
  • 最大功率(kW) :540
 • P180LE-1

  • 缸体 :V10
  • 排量(升) :18.3
  • 最小功率(kW) :403
  • 最大功率(kW) :498
 • P180LE-S

  • 缸体 :V10
  • 排量(升) :18.3
  • 最小功率(kW) :452
  • 最大功率(kW) :567
 • P222FE

  • 缸体 :V12
  • 排量(升) :21.9
  • 最小功率(kW) :569
  • 最大功率(kW) :711
 • P222LE

  • 缸体 :V12
  • 排量(升) :21.9
  • 最小功率(kW) :532
  • 最大功率(kW) :649
 • P222LE-1

  • 缸体 :V12
  • 排量(升) :21.9
  • 最小功率(kW) :512
  • 最大功率(kW) :625
 • P222LE-II

  • 缸体 :V12
  • 排量(升) :21.9
  • 最小功率(kW) :652
  • 最大功率(kW) :736
 • P222LE-S

  • 缸体 :V12
  • 排量(升) :21.9
  • 最小功率(kW) :552
  • 最大功率(kW) :